Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26

Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26

190,000 VNĐ

Màu sắc:

Nếu bạn nào có cổ tay yếu, hay có vấn đề về khớp cổ tay thì dây quấn cổ tay là 1 giải pháp để bạn có thể đeo đuổi đam mê của mình.
Ưu điểm của sản phẩm 
Bảo vệ các khớp ngón tay và cổ tay, giảm lực tác động lên các ngón tay
 
Tránh giãn khớp, giữ chắc đòn tạ, phù hợp với các bài tập xô, hít xà, tập lưng.
 
Tác dụng như dây kéo lưng thường: chống mỏi khớp cổ tay khi tập Deadlift, tập lưng xô.
 
Tránh trơn-trượt-lăn đòn tạ khi Deadlift nặng.
 
Sản phẩm này có lớp đệm giữ chặt cổ tay nên nó cũng là loại băng bảo vệ cổ tay khi đẩy tạ nặng chứ không đơn thuần tập lưng xô mới dùng được.

Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26Dây kéo lưng tập gym Valeo chất lượng tốt, bền bỉ PK26