Người thành phố đi tập gym... nữa đêm là chuyện bình thường